Общи условия:

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайтa https://vinarnayalovo.com

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта https://vinarnayalovo.com декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.
Този документ съдържа Общите условия, според които Винарна Ялово извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: https://vinarnayalovo.com наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса, ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ. При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на уеб сайта или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Права и отговорности:

Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. Винарна Ялово има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина.

Ограничение на отговорността:

С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка.

Промяна на цени на стоки:

МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.
При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана. При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови. Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

Използвани термини:

Потребител: Лице, което избира продуктите от МАГАЗИНА, попълва данните и инициира поръчката, като извършва това от свое име или от името на юридическо лице, от което е упълномощен.

Получател: Физическо или юридическо лице, което може да е различно от потребителя и което получава поръчаните продукти на адрес, указан от заявителя.

Както потребителя, така и получателя трябва да са лица, навършили пълнолетие.

За да направи поръчка, потребителят трябва да попълни необходимите данни на указаните места.

За доставките:

Доставките на поръчките направени от МАГАЗИНА са безплатни за България. Доставките се извършват само от куриерска фирма Speedy и могат да бъдат до адрес на получател или до офис на Спиди, според предпочитанията на потребителя. Обичайния срок на доставка е в рамките на 2 до 5 работни дни.

За доставки в ЕС извън България се свържете с нас, за да Ви оферираме доставка.

В случай на зададени адрес или време за доставка, които не могат да бъдат изпълнени от куриерска фирма Спиди, МАГАЗИНЪТ ще се свърже с вас за промяна на адреса или времето на доставка. Ако това не е възможно, МАГАЗИНА запазва правото си да откаже поръчката.

Защита на потребителите:

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:
1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

2. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е Винарна Ялово

3. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките.

6. Онлайн МАГАЗИНЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация.


В случай, че не можем да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно Чл.181н.,ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

Отказ от поръчка:

В случай, че потребителят се откаже от поръчка, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ.

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ извършва възстановяването само по банковата или картовата сметка на клиента, от която е направено плащането. ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал МАГАЗИНА за отказа си. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 14-дневния срок.

При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.

Лични данни:

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНА използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информациясе използва единствено с цел обработка и изпълнение на Вашата заявка за продукти.

Събирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите на Уебсайта се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR) и приложимото действащо българско и европейско законодателство.

Ние си запазваме правото по всяко време да правим изменения в настоящата Политика. Новите версии ще бъдат публикувани в Уебсайта. В случай че имате регистрация, ще бъдете извествявани за подобни промени на посочения от Вас email адрес. Ако сте потребител, който е предоставил достъп до своите лични данни без регистрация (при изпращане на поръчка или запитване) ще бъдете известени за промените на посочения в процеса на използване на услугите на Уебсайта email адрес.

При несъгласие с промени в настоящата Политика, Вие следва да ни уведомите писмено за това, след което Вашият Профил ще бъде заличен.

Лични данни, предоставяни от Вас:

Когато се регистрирате, за да използвате Уебсайта, или изпращате поръчка без регистрация или запитване чрез формата за контакт, ще Ви бъде поискана информация, която е необходима единствено и само за използването на услугите и ресурсите на Уебсайта. Събирането на тези данни се извършва в съответствие с приложимите законови изисквания за сигурност.

Използването на услугите на Уебсайта изисква да сте навършили 18-годишна възраст. Със създаването на потребителски профил, или изпращането на поръчка или запитване, Вие потвърждавате, че сте навършили 18-годишна възраст.

Успешната регистрация или изпращане на поръчка или запитване изисква попълването на определени задължителни полета, маркирани като задължителни.

В процеса на създаване на потребителска регистрация в Уебсайта се изисква създаването на уникална парола, както и предоставяне на следните данни:
• име и фамилия;
• email адрес;
• държава и населено място.

В процеса на създаване на регистрация на търговец на едро в Уебсайта се изисква създаването на уникална парола, както и предоставяне на следните данни: 
• име на фирма;
• лице за контакт;
• държава, населено място, пощенски код, адрес и телефон за доставка;
• ЕИК;
• ЗДДС – в случай на регистрация по ЗДДС;
• управител;
• адресна регистрация.

При изпращане на поръчка без регистрация се изисква предоставяне на следните данни: 
• име и фамилия;
• email адрес;
• държава, населено място, пощенски код и адрес;
• телефон.

При заплащане на поръчка по банков път, Вие предоставяте достъп до своите:
• три имена;
• номер на банкова сметка;
• име на банка.

При изпращане на запитване чрез формата за контакт, достъпна в Уебсайта, се изисква предоставяне на следните данни:
• име и фамилия ;
• email адрес;
• предмет и описание на запитването.

Като част от предвидените мерки за защита на личните данни, ние използваме метода на псевдонимизация на част от данните. Част от данните, които ни предоставяте в процеса на използване на услугите на Уебсайта, не биха могли сами по себе си да Ви идентифицират директно, но могат да бъдат свързани с дадено физическо лице чрез използването на допълнителна информация, предоставена от Вас, следователно същите следва да се считат за информация, отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

Попълването на незадължителните полета при регистрация или в процеса на използване на услугите на Уебсайта е изцяло по преценка и отговорност на Потребителите. Всички незадължителни данни, които ни предоставяте при използването на Уебсайта или чрез друга комуникация с нас, които не сме поискали изрично от Вас, но сте ни предоставили, ще разглеждаме като лични данни, получени при изрично изразено съгласие за обработването.

Такива данни ще обработваме законосъобразно чрез прилагане на принципите за минимизиране и ограничаване.
Потребителят е отговорен за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица (във всички случаи, когато третите лица не са дали съгласие за това), както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.

Не събираме лични данни, които:
• разкриват расов или етнически произход;
• разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
• разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
• се отнасят до здравословното състояние, сексуалния живот или до човешкия геном, освен в случаите, когато е постъпил сигнал за нежелан страничен ефект след употреба на продукт;
• се предоставят от потребители, ненавършили 18-годишна възраст, без съгласието на родителите или законните им представители. Администраторът ще изтрива всякаква информация, изпратена от или отнасяща се до потребители, за които е известно, че са ненавършили 18-годишна възраст и не са получили съгласието на своите родители или законни представители да използват Уебсайта, услугите и съдържанието

С каква цел обработваме Вашите лични данни и на какви правни основания?

Ние обработваме Вашите данни със следните цели:

  • За да приемем и изпълним Вашата поръчка за доставка;
  • За да комуникираме с Вас чрез имейл относно Вашата поръчка;
  • За да комуникираме с Вас по телефон относно изпълнението на Вашата поръчка.

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:
• ни предоставите своето изричното, информирано и свободно дадено съгласие;
• въпросните трети страни ни предоставят поддръжка по силата на договор с цел предоставянето на нашите продукти или услуги;
• това се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган;
• има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на потребителите на Уебсайта или друг защитим обществен интерес;
• това се налага във връзка с продажба на бизнес, на нашата компания или нейни активи, които са обект на конфиденциалност.

Нашите служители и партньори имат достъп до Вашите лични данни за целите на поддръжка на Уебсайта и Услугите, но същите са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност по отношение на данните, до които имат достъп във връзка с осъществяване на тази дейност.

Нашите служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.

Възможно е да споделяме данни, които не Ви идентифицират лично, с нашите търговски партньори (медии, маркетинг агенции и други бизнес партньори, които са приели да спазват настоящата Политика) с цел предоставяне с Ваше съгласие на информация относно продукти и услуги, както и промоции и оферти.

Търговски марки

Използваните търговски марки са собственост на МАГАЗИНА и са защитени от авторското право.

Наложен платеж:

Плащане в брой при доставка – наложен платеж

Доставката на поръчаните стоки се осъществява в срок от 1 до 5 работни дни, считано от датата на поръчката, ако е направена до 12:00 часа. Ако поръчката е направена след този час за начало на срока се взима следващия работен ден. Поръчката се заплаща при доставка от Куриерска фирма Speedy. Цените за доставка са включени в цената на продуктите.

При покупка на 6 или повече бутилки, получавате остъпка 3.90лв за всяка бутилка.

При доставка на стоката плащате дължимата сума на куриера. Не плащате нищо допълнително,. Всички разходи по доставката са включени в цената на поръчката.

Картово/банково плащане:

Плащане в с дебитна или кредитна карта

Можете да изберете да заплатите с дебитна или кредитна карта, като информацията за вашата карта няма да бъде използвана с никаква цел освен извършване на плащането.

Плащане с банков превод

Стоката ще бъде изпратена по куриер след като парите от направения превод постъпят по сметката ни:

Титуляр: Винарна Ялово АД; Банка ДСК; IBAN: BG40STSA93000024118129; BIC STSABGS